CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Khung giá đất đang mua bán giao dịch tại Đắk Lắk hiện nay dao động từ 1 – 100 triệu đồng/m2

Khi Quý khách chuyển nhượng quyền sử dụng đất (sổ đỏ) ở Đắk Lắk sẽ chịu những chi phí sau: Thuế thu nhập cá nhân do người đã chuyển nhượng bất động sản chi trả; Lệ phí trước bạ do người đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng chịu chi trả; Phí thẩm định hồ sơ sẽ căn cứ theo thỏa thuận các bên, phí đo đạc cắm mốc lô đất

Lưu ý cần nhớ khi mua bán đất tại Đak Lak: Xác minh tính chính chủ và pháp lý của lô đất, vị trí và tiện ích, giao thông xung quanh có phù hợp với nhu cầu sử dụng không, các chi phí sang nhượng.

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Khung giá đất đang mua bán giao dịch tại Đắk Lắk hiện nay dao động từ 1 – 100 triệu đồng/m2

Khi Quý khách chuyển nhượng quyền sử dụng đất (sổ đỏ) ở Đắk Lắk sẽ chịu những chi phí sau: Thuế thu nhập cá nhân do người đã chuyển nhượng bất động sản chi trả; Lệ phí trước bạ do người đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng chịu chi trả; Phí thẩm định hồ sơ sẽ căn cứ theo thỏa thuận các bên, phí đo đạc cắm mốc lô đất

Lưu ý cần nhớ khi mua bán đất tại Đak Lak: Xác minh tính chính chủ và pháp lý của lô đất, vị trí và tiện ích, giao thông xung quanh có phù hợp với nhu cầu sử dụng không, các chi phí sang nhượng.

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Khung giá đất đang mua bán giao dịch tại Đắk Lắk hiện nay dao động từ 1 – 100 triệu đồng/m2

Khi Quý khách chuyển nhượng quyền sử dụng đất (sổ đỏ) ở Đắk Lắk sẽ chịu những chi phí sau: Thuế thu nhập cá nhân do người đã chuyển nhượng bất động sản chi trả; Lệ phí trước bạ do người đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng chịu chi trả; Phí thẩm định hồ sơ sẽ căn cứ theo thỏa thuận các bên, phí đo đạc cắm mốc lô đất

Lưu ý cần nhớ khi mua bán đất tại Đak Lak: Xác minh tính chính chủ và pháp lý của lô đất, vị trí và tiện ích, giao thông xung quanh có phù hợp với nhu cầu sử dụng không, các chi phí sang nhượng.

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Khung giá đất đang mua bán giao dịch tại Đắk Lắk hiện nay dao động từ 1 – 100 triệu đồng/m2

Khi Quý khách chuyển nhượng quyền sử dụng đất (sổ đỏ) ở Đắk Lắk sẽ chịu những chi phí sau: Thuế thu nhập cá nhân do người đã chuyển nhượng bất động sản chi trả; Lệ phí trước bạ do người đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng chịu chi trả; Phí thẩm định hồ sơ sẽ căn cứ theo thỏa thuận các bên, phí đo đạc cắm mốc lô đất

Lưu ý cần nhớ khi mua bán đất tại Đak Lak: Xác minh tính chính chủ và pháp lý của lô đất, vị trí và tiện ích, giao thông xung quanh có phù hợp với nhu cầu sử dụng không, các chi phí sang nhượng.