Chuyên gia khuyến nghị càng lạm phát càng nên đầu tư bất động sản

Bất động sản vẫn là kênh đầu tư hấp dẫn, dòng tiền đang đổ vào đâu

Ra mắt dự án đầu tiên của TNR Holdings Vietnam tại Tây Nguyên