TP. Kon Tum và huyện Kon PLông sẽ là vùng kinh tế động lực của tỉnh Kon Tum

Đến năm 2025, thành phố Kon Tum phấn đấu sẽ trở thành đô thị loại II và huyện Kon Plông sẽ trở thành vùng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trọng điểm của tỉnh.

Tỉnh ủy Kon Tum vừa ban hành Nghị quyết về đầu tư xây dựng và phát triển các vùng kinh tế động lực tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo Tỉnh ủy Kon Tum, tại Hội nghị lần thứ Tư, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum khóa XVI nhiệm kỳ 2020-2025 đã thống nhất xác định thành phố Kon Tum và huyện Kon Plông là vùng kinh tế động lực của tỉnh và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, mục tiêu tổng quát của Nghị quyết đó là xây dựng thành phố Kon Tum và huyện Kon Plông trở thành trung tâm kinh tế, giữ vai trò nòng cốt, có đóng góp quan trọng vào sự phát triển của tỉnh.

Về mục tiêu cụ thể, đến năm 2025, thành phố Kon Tum sớm được công nhận đô thị loại II, có sự phát triển mạnh mẽ về công nghiệp – thương mại – dịch vụ và hạ tầng đô thị; tiến đến đạt đô thị loại I và trở thành đô thị xanh, hiện đại, thông minh vào năm 2030.

Thành phố Kon Tum.

Đối với huyện Kon Plông, địa phương phấn đấu trở thành vùng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trọng điểm của tỉnh vào năm 2025. Xây dựng Trung tâm huyện lỵ Kon Plông gắn với Khu du lịch sinh thái Măng Đen trở thành điểm du lịch đa dạng, phong phú về loại hình với thương hiệu riêng, hạ tầng hiện đại, chất lượng phục vụ đạt tiêu chuẩn quốc tế vào năm 2025; xây dựng trung tâm du lịch – hội nghị – nghỉ dưỡng mang tầm quốc gia, đậm bản sắc văn hóa dân tộc và trở thành trung tâm du lịch hàng đầu của khu vực Tây Nguyên vào năm 2030.

Cùng với mục tiêu đưa ra, Nghị quyết cũng đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chung về công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng và thị trường bất động sản; Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng cường thu hút đầu tư; Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo lợi thế vùng gắn với liên kết các vùng kinh tế động lực; Cơ chế, chính sách hỗ trợ, liên kết; Quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Dương Văn Trang cho biết, để triển khai Nghị quyết, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh Kon Tum, lãnh đạo UBND tỉnh Kon Tum xây dựng Đề án phát triển các vùng kinh tế động lực tỉnh tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; trong đó, làm rõ khả năng huy động và phân bổ các nguồn lực trình HĐND tỉnh thông qua, làm cơ sở để triển khai thực hiện. Đồng thời, chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với các địa phương vùng kinh tế động lực để tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết có hiệu quả.

Tổng hợp.

TIN LIÊN QUAN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

HOTLINE: 0908.686.979

© Copyright 2017 – Đất Phố Núi