Liên danh East West Land – C.S.Q trúng dự án hơn 800 tỉ ở Đắk Lắk